Różnice między rachunkowością, a księgowością

Każde biuro rachunkowe w Polsce obowiązuje Ustawa o rachunkowości, który reguluje także zasady prowadzenia księgowości – nie ma oddzielnego aktu prawnego poświęconego księgowości jako takiej. Rachunkowość jest bowiem szerokim pojęciem obejmującym cały wachlarz zagadnień – jest osobną dziedziną. Księgowość jest kategorią występującą w ramach rachunkowości i stanowi pojęcia niewątpliwie węższe od niej. Księgowość prowadzą biura rachunkowe, a czasami, choć rzadko, także sami przedsiębiorcy.

Jakie są różnice pomiędzy księgowością a rachunkowością?

Zgodnie z art. 1 Ustawy o rachunkowości zawiera ona zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rachunkowość to szerokie pojęcie. Można jest rozumieć jako dyscyplinę naukową, język biznesu, zbiór koncepcyjnych założeń, prawnych unormowań i standardów, system pomiaru i wyceny czy wreszcie system informacyjny.

W ramach ogólnej definicji należałoby wskazać, że rachunkowość służy odzwierciedlaniu sytuacji gospodarczej danego podmiotu. Obejmuje szczególnie kompleksowe ewidencjonowanie, opisywania i kategoryzowanie zachodzących w ramach takiej sytuacji zdarzeń gospodarczych. Biuro rachunkowe stosuje metody – szczególnie matematyczne, formy, rozwiązania organizacyjne oraz techniczne i w oparciu o rozbudowane unormowania prawne tworzy formalny i spójny obraz działalności gospodarczej. Jest esencjonalna szczególnie dla kwestii podatkowych, ale także dla samych przedsiębiorców, dostarczając im rzeczywistych informacji o stanie ich przedsiębiorstwa.

Co ciekawe, w całej ustawie o rachunkowości pojęcie „księgowość” nie pada ani razu, chociaż to prowadzenie księgowości stanowi podstawę rachunkowości. Oznacza ono nic innego jak ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.