Komu mogę zlecić prowadzenie KPiR?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest obowiązkowe dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz liniowo. Poza tym do naczelnika urzędu skarbowego trzeba zgłosić miejsce prowadzenia KPiR w momencie otwarcia działalności gospodarczej i zamiany formy opodatkowania, na przykład z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne. Miejsce prowadzenia KPiR należy zgłosić w ciągu maksymalnie 20 dni od założenia ksiąg.

Księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorca może prowadzić samodzielnie lub zlecić ich prowadzenie księgowym. Księgi może nadzorować certyfikowany księgowy, biegły rewident lub doradca podatkowy. Nie zależnie jednak od tego, czy księgami będzie się zajmować biuro rachunkowe, czy przedsiębiorca, trzeba pamiętać o obowiązku zgłoszenia miejsca ich prowadzenia. W dokumentach przekazanych do naczelnika należy wskazać biuro rachunkowe oraz określić miejsce przechowywania KPiR i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Jak założyć KPiR?

Podatnicy objęci obowiązkiem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobligowani są do jej założenia w dniu rozpoczęcia działalności lub na dzień 1 stycznia nowego roku podatkowego. Zawiadomienie muszą złożyć zarówno nowi przedsiębiorcy, jak i osoby zmieniający formę opodatkowania. W przypadku spółek konieczne jest złożenie zawiadomienia przez każdego wspólnika zgodnie z miejscem zamieszkania każdego z nich.

Księga przychodów i rozchodów to dokumentacja prowadzona w celach podatkowych. W KPiR wykazuje się wszystkie przychody i koszty ich uzyskania w układzie tabelarycznym. Do księgi muszą zostać dołączone dokumenty handlowe potwierdzające transakcje. Na koniec miesiąc dane z tabeli się sumuje i na tej podstawie wyliczane jest zobowiązanie podatkowe oraz wysokość składki zdrowotnej. Co ważne, ewidencja może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.